Handelsbetingelser
  • Ordrer behandles i den orden de kommer ind efter "først til mølle princippet". Ønskes leveringen på et senere tidspunkt end "snarest muligt" bedes det anført på ordren.. I frostperioder hvor jorden er lukket, fremsendes planter kun efter aftale.
  • Alle ordrer i Danmark pålægges et beløb på kr. 98,- for forsendelse, pakning og emballage.
  • Grogaranti ydes for alle roser, der er plantet efter forskriften. Nogle rosensorter kan starte væksten langsomt. Det er vigtigt med tålmodighed, for pludselig kan rosen gå i gang med at vokse. 1. juli er skæringsdag. Hvis ikke rosen viser liv erstatter vi den med en ny, som kan afhentes, fremsendes billigst muligt for købers regning, eller stå i restordre til næste sæson. Grogarantien kan aldrig dække ud over faktureringsværdi.
  • Reklamationer ud over grogarantien må fremsættes senest 8 dage efter varens modtagelse for at kunne tages til følge. Berettigede klager modtages med tak og rimelig erstatning ydes, dog aldrig ud over den respektive fakturaværdi.
  • Ordrer noteres under forbehold af vellykket kultur, hjemkomst af indkøbte varer, samt enhver form for force majeure (f. eks. Frost), som hindrer os i at effektuere ordrerne i fuldt omfang og rettidigt.
  • Følgeseddel påklæbes pakken. Faktura og betalingskort fremsendes pr. post og bedes betalt inden 8 dage. Om det bliver nødvendigt med rykkerskrivelse påløber der 75,- kr.