Buketroser

 Vis alle vore roser i gruppen Buketroser  -   Tilbage

Poly betyder på græsk mange og antha betyder blomst, og deraf har denne type roser fået sit navn. Polyantharoser (her kaldet buketroser) er en krydsning mellem Rosa multiflora og Rosa chinensis. Senere, da man krydsede med thehybrider opstod en ny gruppe, der kaldes Floribunda. Traditionelt har man i planteskolekataloger indpasset Floribunda under Polyantha.

I denne gruppe har vi lave roser, der blomstrer i klaser, dog uden at være typisk bundækkerose. I Norge kalder man denne type roser for "klaseroser", og det er faktisk en udmærket dækkende betegnelse.

Det kan til tider være svært at klassificere en ny rose på grund af den megen forædling frem og tilbage, men i hvert tilfælde har vi her nogle værdifulde roser til bede i haverne, eller som opløftende humørtilskud i bybilledet. Det er roser, der er kendt for deres villighed til at blomstre næsten uafbrudt, og i denne gruppe vil man kunne se hele farvespektret repræsenteret. Her i blandt finder man også sorten Blue Bajou, som er den mest blå rose som vi har.

Polyantharoser skal beskæres hvert forår, og gødes senest først i april, og minimum et drys når roserne står i knop. Til de flittige sorter anbefales, at man gøder en tredje gang, gerne en gang efter første afblomstring - man ser alt for mange udsultede rosenbede. Dosseringen er 1 dl. N.P.K 23-3-7 Pr. 2 m2. ved hver gødskning.

Fjernelse af afblomstrede klaser giver bedre remontering. I tørkeperioder klarer roserne sig bedre end andre blomsterbede, men det er vigtigt at vande ved behov. Husk roser kan ikke lide at blive oversprøjtet for længe, vand derfor på jorden med sivende vand fra slange.

Beskæringen, der er særlig vigtig for denne gruppe, foretages normalt i begyndelsen af april. Desværre ser man ser alt for ofte ubeskårne bede med skæmmende døde grenpartier. Det er til gengæld ikke så vigtigt hvordan man beskærer sine klaseroser når bare højden er omkring 15-20 cm. og evt. tilbagefrossent ved fjernes.