Till våra svenska kunder.
För att underlätta handeln med våra svenska kunder har vi öppnat ett bankgirokonto i Sverige.
Nu är det möjligt att betala med svensk valuta. Det innebär att våra svenska kunder bara behöver öka beloppet i danska kronor med kursdifferencen.
När kunden har mottagit rosorna kan betalning göras inom 8 dagar på ett medskickat bankgirokort.
Klicka på svenska flaggan så visas rosornas härdighet i Sverige när du ser på rosbilderna.

Nu visas INTE härdigheten i Sverige

Slå på