Plantning
   Lysforhold
   Vanding
   Gødning
   Beskæring
   Bladlus
   Svampesygdomme
   Roseflytning

Det går fint at flytte roser rundt i haven, hvis det sker i perioden fra først i oktober til først i april. Der kan være forskellige grunde til at flytte sine roser. Man kan have to sorter, der misklæder hinanden, eller måske er havens øvrige vækster vokset til så de skygger for roserne.

Det er ikke anbefalelsesværdigt at flytte roserne om sommeren, men det kan jo dreje sig om en ganske særlig rose. Her kan man vove forsøget, ved først at skære den mest bløde vækst bort fra rosen, plante sent om aftenen og sørge for rigelig vanding samt skygge til de følgende dage.